ఇలాచేస్తే సేమియా సగ్గుబియ్యం  పాయసం ఎంత బాగుంటుందో | Tasty Semiya saggubiyyam payasam | Payasam

ఇలాచేస్తే సేమియా సగ్గుబియ్యం పాయసం ఎంత బాగుంటుందో | Tasty Semiya saggubiyyam payasam | Payasam

యసం ఎంత బాగుంటుందో | Tasty Semiya saggubiyyam payasam | Payasam in Telugu #payasamrecipe #sweetrecipe #semiyapayasam

2 TYPES OF  DELICIOUS GAJAR KA HALWA WITHOUT GRATER|||EASY AND TASTY RECIPE.,

2 TYPES OF DELICIOUS GAJAR KA HALWA WITHOUT GRATER|||EASY AND TASTY RECIPE.,

SHARE,COMMENT,LIKE. . . . WATCH MORE VIDEOS:- 100% healthy ve tasty noodles sirf 5 min. me banaye https://youtu.be/SFqfE7TRJvU . . IFTAAR DRINKS | MANGO SMOOTHIE | MANGO SHAKE | 2 MIN. RECIPE:- https://youtu.be/oJ-i-UErH_c . . रमजान सपेशल रवे दार सुजी की खतली।।।how to make suji ki katli at home for beginners https://youtu.be/rYivu4t47uM Please SUBSCRIBE…. #HIVEANDHONEY…

Traditional Coconut Sweet Making Recipe by Village Food Life

Traditional Coconut Sweet Making Recipe by Village Food Life

#Traditional_Food #Village_Food #Sweet_Food Today Mom going to Make Traditional Coconut Sweet Recipe. It’s one of the popular Sweet Dish of India and Bangladesh. Village Food Life always try to show you How Villager Live Life in India and Bangladesh. We are Village Food Factory or Village Cooking Show Channel. Like us on Facebook https://www.facebook.com/VillageFoodLife Follow…

Diwali Special Sweet Dish Recipe in Hindi by Indian Food Made Easy

Diwali Special Sweet Dish Recipe in Hindi by Indian Food Made Easy

Indian food made easy brings to you yet another diwali special sweet dish recipe in hindi. we all just love festive season, and food makes it even more fun and enjoyable for all of us. i love diwali sweets or any dish that makes me feel that festive season has arrived. indian festival diwali is…

Dry Fruits Shake Recipe | Navratri special | Energy Drink | Chake Le India by Shilpa

Dry Fruits Shake Recipe | Navratri special | Energy Drink | Chake Le India by Shilpa

Dry Fruits Shake is a energy drink that can be prepared and taken during fasting. This is healthy, easy and delicious shake recipe. Stay Fit , Stay healthy #NavratriRecipe #Vrat #FastingDrink

Rajasthani Laapsi | Authentic Rajasthani Sweet Dish | Laapsi Recipe

Rajasthani Laapsi | Authentic Rajasthani Sweet Dish | Laapsi Recipe

Laapsi is authentic sweet dish of rajasthan and it is made up of broken wheat and it tastes amazing, it inherits the cultral taste of rajasthan cuisine.Laapsi is often prepared for special occasion or rituals(pooja).So friends till next recipe enjoy this one. -~-~~-~~~-~~-~- Please watch: “Balushahi Recipe | Makhan Bade Recipe | बालूशाही रेसीपी |…

Jalebi Recipe | How To Make Jalebi at Home | Nepali Food Recipe

Jalebi Recipe | How To Make Jalebi at Home | Nepali Food Recipe

Making Sweet “JALEBI” Jeri. Learn how to make perfect jalebi at home. Ingredients: Flour, Corn, Flour, Turmeric, Curd, Sugar, Sunflower Oil and Water It’s Very Easy To Make. Good Luck More Recipes Dahi Chicken:: https://youtu.be/sBym647396o Onion Rings:: https://youtu.be/mTvs05OaAFQ YUMMY NEPALI KITCHEN Nepali Foods Recipes Channel For any inquiries email us: [email protected]

BREAD RASMALAI RECIPE *COOK WITH FAIZA*

BREAD RASMALAI RECIPE *COOK WITH FAIZA*

This Is Quick Rasmalai Recipe/ Learn Bread Rasmalai Recipe/ Easy Bread Rasmalai Recipe By COOK WITH FAIZA. GO FOR FULL WRITTEN RECIPE IN ENGLISH UNDER THE VIDEO, ON MY WEBSITE LINK BELOW. آپکو مکمل ریسپی میری ویب سایٹ پر ویڈیو کے نیچے ملے گی، اور یوٹیوب کی ویڈیو پر آپ کو ایزی لنک بھی فراھم…

Mawa Anarsa Recipe! Khowa Anarsa Recipe! jaggery Anarsa Recipe- Delicious food recipe

Mawa Anarsa Recipe! Khowa Anarsa Recipe! jaggery Anarsa Recipe- Delicious food recipe

Ingredients are…. 1.Rice Flour-1 bowl 2.Jaggery powder/ sugar-4 tsp 3.Milk-1/4 cup 4.Ghee-1 tbsp 5.Cooking oil-for frying 6.Sesame​ seeds/ til/ poppy seeds- for coating 7.Khowa/mava- 4 tbsp How to make rice flour for Anarsa….. 1.Clean, wash and soak the rice in enough water for 3 days, changing the water every day. 2.On the fourth day ,…