உடைத்து ஊற்றிய முட்டை குழம்பு செய்வது எப்படி/ Easy and tasty Egg drop curry

உடைத்து ஊற்றிய முட்டை குழம்பு செய்வது எப்படி/ Easy and tasty Egg drop curry

#HowToMakeTastyEggDropCurry #உடைத்துஊற்றியமுட்டைகுழம்புசெய்வதுஎப்படி #EggCurry #SimpleEggCurry #BachelorsEasyRecipe #EggCurryWithEnglishSubtitles #SimplySamayal Ingredients: Serves 4 ———————————- Egg 8 nos Onion 2 Tomato 2 G.chilli 2 Shallots 10 nos Garlic 10 pods Ginger garlic paste 1/2 tsp Red chilli powder 1/2 tsp Curry powder 2 tsp Turmeric powder 1/4 tsp Oil 4 tsp Coconut paste 2 tsp Curry leaves For tempering:…

Egg Chilli | Spicy Egg Chilli | एग चिली | Indo-Chinese Recipe | Food Tak

Egg Chilli | Spicy Egg Chilli | एग चिली | Indo-Chinese Recipe | Food Tak

This spicy Chilli Egg is the perfect dish for you to binge on during the weekend. What’s more, it’s so easy to cook up that you can make it whenever you please. Ingredients: 5 boiled eggs 1 cup flour 1 tbsp cornflour 1/2 tsp black pepper 1/2 tsp salt 1 cup water 200 ml oil…

Egg Curry – Fried Egg Recipe – Country Food

Egg Curry – Fried Egg Recipe – Country Food

Egg Curry in out door Natural Environment. every this is so natural so that you can try this at home and also when you are camping with friends and family members . Egg dish prepared in natural environment . Egg Curry prepared in Outdoor in a farm week end cooking dish https://youtu.be/j9yIuT7a-p4 A Best Cooking…

अंडा करी बिहारी स्टाइल में | Egg Masala curry recipe | Egg curry | Super easy egg curry recipe

अंडा करी बिहारी स्टाइल में | Egg Masala curry recipe | Egg curry | Super easy egg curry recipe

Egg Masala curry is a popular and tasty non-veg dish of Bihar. It is easy to cook and great in taste and batchelor’s favorite dish. Bihari style Egg Masala gravy can be cooked very quickly and easily. Serve it with roti, paratha or plain rice and enjoy the delicious egg masala curry in Bihari style.…